Đặt Cược Trực Tuyến HK88

TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

NĂNG LỰC THIẾT KẾ

- Đội thiết kế trên 20 người trình độ từ Đại học và trên đại học.

- Kinh nghiệm thiết kế chuyên nghành nhiều năm .

- Thực hiện nhiều dự án lớn, nhiều dự án có độ phức tạp cao.

- Phần mềm thiết kế tự động chuyên nghành.

Hỗ trợ trực tuyến

  • Điện thoại : 0274.3653.246

  • Điện thoại : 0274.3653.247

  • Fax : 0274.3844.248

  • Hotline: 0918 557 278

  • Email: trungkien@maftoox.com

  • Email: info@maftoox.com